Plakát PDF
EDUpoint Klatovy:
Role komunikace mezi rodinou a školou

Beseda s Vladimírem Foistem, proběhla 25. 1. 2017. Bylo to pro příchozí příjemné a věříme přínosné setkání. Bývalý ředitel poběžovické základní školy, a další hosté hovořili mimo jiné na témata vytyčená těmito otázkami:
  • Přejí si rodiče pro své děti přesně takovou školu, jakou sami zažili?
  • Má škola strategický plán svého vývoje a směřování?
  • Přijímají rodiče školu za vlastní?
  • Je pro školu na prvním místě dítě?
  • Žádají rodiče školu zaměřenou na výkon?
  • Stojí dnes hodnotová a postojová výchova stejně vysoko jako vědomosti?
  • Nabízí škola spravedlivé prostředí pro všechny děti?
  • Zajímá rodiče osobnost učitele, náplň práce školního psychologa nebo speciálního pedagoga?
  • Dává škola každému dítěti dostatek času, prostoru a pozitivní motivace k co nejlepšímu rozvoji?
  • Mohou rodiče blíže poznat klima školy?

Fotografie

Vstupné 50,–


Ċ
Stanislav Haviar,
16. 1. 2017 5:43
ą
Stanislav Haviar,
16. 1. 2017 5:44