Rozdíl mezi autoritativní výchovou a výchovou demokratickou

Společenský sál, Městská knihovna Klatovy, 2. června 2015 od 18 hodin

Přednášky se zúčastnilo téměř 50 účastníků a odnášeli si spoustu otázek a pár rad jak na tyto otázky začít hledat odpovědi. Zde alespoň malá fotogalerie, pro Ty, co se nemohli zúčastnit.


Anotace

„Především působí podstata vychovatele, pak to, co dělá, a až za třetí, co říká.“ 
Romano Guardini

Již dlouhou dobu, odborníci říkají, že od zemědělské revoluce, se v lidském společenství rozvíjí model vztahu (model výchovy) nazývaný autoritativní. Rosteme v něm, dědíme jej. Připadá nám, že je samozřejmostí. Jaká jsou rizika tohoto modelu? Co člověku dává, co mu bere? A je možné vytvářet jiný vztah a v něm i jinak komunikovat?  Odpověď zní, ano. Tento model lze pojmenovat jako demokratický, partnerský. „Zacházení s dětmi patří ke kritickým otázkám života. Stojíme na křižovatce a musíme se rozhodnout, zda budeme dítě systematicky vést k obrazu svému, k našemu myšlení a cítění a ke způsobu, jakým jednáme s věcmi a lidmi, nebo zda se necháme společným soužitím s dítětem ovlivnit tak, jako bychom sami stáli na začátku…“
Rebeca Wildová

Přednášející

PhDr. Eva Lukavská, Ph.D. je lektorkou kurzů „Zkušeností k respektování“, Koventina o. p. s. Její životopis nalezneta na stránkách Koventiny, stejně jako jejich nabídku kurzů.

Proč přijít

Může jedna přednáška změnit náš přístup k výchově dětí?
Jistě ne.
Ale může nás donutit zamyslet se nad zaběhlými frázemi a postupy, které používáme v komunikaci (nejen) s dětmi.
Konfrontovat nás s postoji, které k dětem zaujímáme, mnohdy pouze ze zvyku.

Interaktivní přednáška dr. Evy Lukavské je jakousi nultou hodinou kurzu Zkušeností k respektování. Jestli chcete zjistit, co je to ten "autoritativní" a "demokratický" přístup k výchově, neváhejte přijít 2. června v 18 hodin do Společenského sálu Městské knihovny v Klatovech.

Večerní setkání je ideální pro všechny, kteří se chtějí do této problematiky ponořit, získat motivaci k dalšímu pídění se po informacích anebo si přeci jen potvrdit, že "to pro ně není."
Comments