Program a přednášející:

Nově: Rozšířené anotace a informace o přednášejících postupně uveřejňujeme na zde na facebooku.

9.00 Vzdělání pro časy, do nichž jsme se nenarodili aneb Jakou školu našim dětem?
Mgr. et MgA. Roman Černík
   Odkazy  
  Vysokoškolský učitel na katedře pedagogiky Fakulty pedagogické Západočeské Univerzity v Plzni, učí i na Karlově univerzitě, externě vyučuje na pražské DAMU a brněnské JAMU. Na akademické půdě se zabývá cíleně tvořivostí, pedagogikou umění a estetickou výchovou, zabývá e také souciálním a organizačním kontextem výchovy a vzdělávání. Roman Černík se dlouhodobě věnuje také kulturní politice, plánování v kultuře a komunitnímu rozvoji měst a obcí a neziskovému kulturnímu sektoru. Je autorem a spolutvůrce řady projektů site specific, autorem divadelních a paradivadelních akcí. Založil občanské sdružení Johan, které provozuje v Plzni kulturní a sociální centrum. V roce 2006 byl iniciátorem projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a spoluautorem vítězného kandidátského projektu.

Cílem přednášky je seznámit posluchače se základními trendy a souvislostmi současného vzdělávání. Přednáška se bude věnovat otázkám aktuálním společenským kontextem (vzdělávání v postindustriální společnosti), proměně rolí vzdělávání v současné společnosti (informační společnost, společnost vzdělávání, sociální koheze). Pomocí přikladů i odkazu na stávající českou školskou legislativu se seznámíme s proměnami obsahu i forem v institucionálním školství (vzdělávací přístupy a programy, spolupráce s rodiči), nahlédneme na roli rodičů i municipalit v konstruování podnětného edukačního prostředí. V přednášce bude také využito pro argumentaci řada zahraničních i domácích příkladů. Přednáška je koncipována jako podnět ke společné diksusi.
 
 
         
10.00 Podstata vztahu a komunikace v inovativním vzdělávání
Mgr. Eva Mikešová
     
  Eva Mikešová je lektorkou vzdělávacích kurzů pro rodiče a učitele, zejména kurzu Zkušeností k respektování (dříve také kurzu Respektovat a být respektován), poskytuje poradenství v oblasti výchovy a partnerských vztahů a vede rodičovské skupiny. Je také jednou ze zakladatelek plzeňské komunitní školy Koventinka.
Její příspěvek nám osvětlí, jaká jsou rizika – stále ještě převažujícího – autoritativního přístupu, a nabídne jiné možnosti vztahování se (nejen) k dětem. Podíváme se na to, proč běžně používanými prostředky (jako jsou například tresty a odměny) nelze vybudovat u dětí zodpovědnost a samostatnost, proč si děti často ze školy tak málo pamatují, proč se některé chovají vzdorovitě a zda je užitečné vychovávat děti k poslušnosti. 

  Eva Mikešová.cz

Koventina.cz
 
11.00 Vzdělávací program Začít spolu
Mgr. Miroslava Škardová
   
  Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Pedagogika, pracuje v organizaci Step by Step ČR, o. p. s. jako národní metodička, lektorka vzdělávacího programu Začít spolu. Je členkou řešitelské skupiny tvorby map učebního pokroku pro čtenářskou gramotnost (Projekt Pomáháme školám k úspěchu The Kellner Family Foundation) a autorkou tří dětských knih pro počáteční čtení. Spolupracuje s Novou školou o. p. s. v rámci projektu Brána ke vzdělávání: školní čtenářské kluby jako koordinátorka projektu pro Plzeňský kraj.

V průběhu krátké prezentace budete mít příležitost  seznámit se se základními principy a filozofii vzdělávacího programu Začít spolu, s organizaci práce, která je pro program charakteristická a budete moci shlédnout ukázku, která zachycuje běžný den ve třídě Začít spolu. V další části bude prostor pro zodpovězení Vašich otázek a sdílení zkušeností.

 

Step By Step, ČR
 
  — pauza na oběd —

     
 13.00 Hejného metoda a snad i trochu více
Mgr. Lenka Bořánková
     
  Nadšené pedagogy lze najít i v pošumaví. Lenka Bořánková učí na Základní škole Janovice nad Úhlavou, kde aplikuje pro výuku matematiky Metodu prof. Hejného. Je jednou z certifikovaných lektorů této metody a tak pomáhá šířit tento přístup k výuce matematiky mezi další pedagogy.
Její příspěvek nebude pouze o matematice, ale pokusí se ukázat že u vzdělávání malých dětí všechno souvisí se vším. Přinese spoustu osobních zkušeností s prvky alternativních přístupů (mezi nimi i Začít spolu). Jak reagují děti na nové metody, čeho lze dosáhnout vyloučením některých ze setrvačnosti aplikovaných přístupů, jak na takovou výuku reagují rodiče... doufejme že na to vše vybude čas.

  Dobrá parta 2.A

h-mat.cz
 
a poté
(cca 13.50)

beseda se všemi přednášejícími      
  Protože témata jednotlivých přednášek se prolínají, bude možné otázky, které se nestihnou prodiskutovat po jednotlivých příspěvcích otevřít při závěrečné besedě. Témata besedy určíte předně vy v hledišti. Rádi bychom také otevřeli i téma zavádění alternativních přístupů vzdělávání v našem regionu a v Klatovech speciálně. Účast přislíbili i zástupci města a věříme, že čas si najdou i pedagogové a ředitelé škol z Klatov, se kterými v současnosti jednáme.