Spolek Ratolest spolu s Městskou knihovnou Klatovy zorganizoval setkání Radost z poznávání.
Konference proběhla ve společenském sále městské knihovny v sobotu 19. března 2016 od 9 hodin.
Příchozí si vyslechli celkem čtyři přednášky a na závěr besedovali se všemi přednášejícími.

Záznam
Připravili jsme pro vás záznam celého dne. Přejeme příjemný poslech.
Odkaz na seznam videí.

Původní pozvánka
Se svým příspěvkem vystoupí novinář Tomáš Feřtek odborný konzultant EDUinu, obecně prospěšné společnosti zabývající se vzděláváním. Možná ho znáte ze stránek Respektu. Na Feřteka naváže Zuzana Smolová, která představí waldorfskou pedagogiku z pohledu rodiče dvou dětí ve škole tohoto typu. Hlas ze státního školství přidá nadšený a zkušený ředitel ZŠ Chraštice Karel Derfl. Odpolední část zahájí Lenka Beranová, původem z Klatov, učitelka v nově vzniklé nestátní ScioŠkole v Praze.
Po posledním příspěvku bude následovat beseda se všemi přednášejícími.
 

Plakát

Plakát

Z roku 2015

Při čekání na anotace letošních přednášek si můžete připomenout loňský ročník. Bylo to fajn, tak zase přijďte.