9.00 Neurologie, technologie a sociální nůžky.
Co proměnilo svět vzdělávání.
Tomáš Feřtek
 
10.15 Rytmus waldorfské školy
Zuzana a Jaroslav Smolovi
 
11.15 Spolu a v pohodě v Chrašticích ve škole
aneb Co se dá dělat ve státní škole
Karel Derfl
 
13.15 ScioŠkola – vnitřní motivace a férové vztahy
Lenka Beranová
 
poté Beseda s přednášejícími

Spolek Ratolest a Městská knihovna Klatovy www.spolek-ratolest.cz