Radost z poznávání 2016

Program:

Informace k jednotlivým příspěvkům průběžně upravujeme. Děkujeme za pochopení.


   Odkazy  
9.00 Neurologie, technologie a sociální nůžky. Co proměnilo svět vzdělávání.
Tomáš Feřtek
     
  Tři fenomény, které připravily tradiční školství o monopol na vzdělávání. Objevy v oblasti fungování    mozku a motivace lidského jednání vysvětlují, proč je vyučování v současných školách stále méně efektivní a proč v moderních společnostech, jež tak zdůrazňují rovnost, roste vrstva těch, kteří kvůli svému sociálnímu postavení nemají šancí získat slušné vzdělání a práci. A jaká je v tomto příběhu role internetu a technologií?

Novinář, dramaturg a scenárista. Píše do Respektu a dalších novin. Věnuje se propagaci vzdělávání v obecně prospěšné společnosti EDUin. Je autorem několika pedagogických příruček.

eduin.cz/tomas-fertek

blog.eduin.cz

10.15 Rytmus waldorfské školy
Zuzana a Jaroslav Smolovi
   
  Smolovi popíší fungování waldorfské školy v Písku, kterou navštěvují jejich dvě děti. Řeč bude mimo jiné o způsobu výuky, o speciálních předmětech nebo o spolupráci školy s rodiči.

Zuzana Smolová pracuje ve finančnictví, absolvovala tříletý waldorfský seminář pro učitele a veřejnost a pětileté studium eurytmie (pohybové umění) pod záštitou školy v Norimberku. Přednáší o pedagogice, pořádá workshopy pro rodiče i veřejnost. Jaroslav Smola pracuje jako architekt, je členem výboru W sdružení v Písku.

W sdružení

iwaldorf.cz

11.15 Spolu a v pohodě v Chrašticích ve škole
aneb Co se dá dělat ve státní škole
Karel Derfl
   
  Karel Derfl je ředitelem základní školy v Chrašticích na Příbramsku. Už více než 15 let se snaží školu měnit tak, aby se v ní žáci, učitelé i rodiče cítili „bez obav“ a každý zde mohl zažívat své vlastní, ale i společné úspěchy. Spolu a v pohodě. Spolupracuje s řediteli některých dalších škol, kteří také usilují o zavádění změn a inovací ve školství.  Je současně předsedou sdružení Trvalá obnova školy, které podporuje aktivní ředitele i učitele a pomáhá jim, aby se necítili ve svém snažení osamoceni. Pořádá skautské tábory.

Na konferenci se podělí o svoje patnáctileté zkušenosti. Hovořit bude o tom, k čemu je dobrá vize školy, jak rodiče a učitelé přijímají jiné metody, jakou školu rodiče chtějí a zda usilují o změny, jak se mění role učitele a proč to jde jenom někde nebo jak atmosféru ve škole ovlivňuje školní divadlo a další tradiční aktivity. 

Nezkrácená verze anotace »

ZŠ Chraštice

Trvalá obnova školy

oběd přestávka
   
 13.15 ScioŠkola – vnitřní motivace a férové vztahy
Lenka Beranová
   
  Lenka Beranová je absolventka klatovského gymnázia a pražského matfyzu. Od roku 2012 se věnuje vzdělávání dětí, nejprve učila matematiku a fyziku na víceletém gymnáziu. Nadchla se pro Hejného metodu, ráda dává dětem svobodu samostatně přemýšlet, objevovat, diskutovat. Minulý rok dostala příležitost být u vzniku unikátního projektu – první pražské ScioŠkoly.

ScioŠkola je malá škola na pražském sídlišti, která přijala první žáky loni na podzim. Snažíme se stavět na vnitřní motivaci dětí k učení. Respektujeme individuální rozdíly mezi dětmi, děti mají možnost ovlivnit co a kdy se budou učit. Společně vytváříme pravidla, snažíme se pěstovat férové vztahy. Zatím se zdá, že většina dětí k zaujaté práci opravdu nepotřebuje být motivována známkami.

scioškola.cz
poté Beseda s přednášejícími