O Spolku‎ > ‎

Stav 2016

Náš původní plán, že v Klatovech nalezneme podporu v existujících státních školách pro zavedení nespádové jasně profilované alternativní třídy, se nesetkal ze strany škol s přílišnou podporou. Můžeme ocenit, že představitelé škol i samosprávy nám věnovali svůj čas při rozhovorech, ale v celku jsme se ničeho nedobrali a někdy ani nepochopili.

Dle názoru vedení většiny škol, probíhají inovace ve vzdělávání v rámci možností stále a dostatečně reflektují potřeby dětí a jejich rodičů. S tímto pohledem na věc se Spolek neztotožňuje a v současnosti hledá nové cesty, jak na klatovsku zajistit vyučování alespoň v jedné alternativní, profilované, nespádové* třídě/škole. 

Jako hlavní rysy alternativy" stále chápeme:
  • partnerský vztah učitele a dítěte,
  • intenzivní spolupráce rodičů se školou, a opačně,
  • otevřenost školy vůči rodičům,
  • aktivní a prožitkové učení,
  • propojování jednotlivých vzdělávacích oblastí a potlačování klasického schématu oddělených předmětů.
* Dosti sil jsme při vyjednávání museli vynaložit i na objasnění faktu, že je možné (rozuměj zákonné) a v kompetenci zřizovatele (rozuměj města) vytvářet nespádové třídy, do kterých se mohou hlásit děti dle jiného kritéria než bydliště.

Co dál?

4. března 2016 jsme se (členové a příznivci Spolku) sešli, abychom se rozhodli kam jak směřovat naši činnost, protože původní záměr se realizovat nepodaří. Nadnesli jsme několik otázek:
  • Proč se setkáváme?
  • Jak hodnotíme vzdělávání v Klatovech?
  • Angažujeme se pouze pro vlastní děti nebo pro všechny?
  • Co můžeme pro vytyčené cíle udělat?
Z odpovědí na otázky a diskuse přibližně dvaceti přítomných vyplývá

Kdo jsme a co chceme.


Členové a příznivci spolku jsou povětšinou rodiče dětí, které zanedlouho nastoupí nebo již nastoupily do 1. třídy. Jsou nespokojeni s nabídkou vzdělávacích přístupů v Klatovech a často marně shání informace o výuce v jednotlivých školách. Představovali by si větší otevřenost a komunikativnost škol.
Samozřejmé je, že prvotní motivace vychází z potřeby najít pro svoje dítě školu, která partnerským přístupem mezi dítětem-učitelem-rodičem bude podněcovat a neubíjet přirozenou touhu dětí se učit**. Ale i rodiče již školních dětí mají zájem podporovat a propagovat rozšiřování inovativních vzdělávacích přístupů.Stěžovat si umí každý, ale je třeba pro změnu něco udělat.
1) Rodiče dětí, které již do škol nastoupili spolupracují se školou a snaží se svým nadšením podněcovat diskusi s učiteli i ostatními rodiči na svých školách.
2) Spolek pokračuje dál v organizaci vzdělávacích akcí, na kterých chce zájemcům předávat informace o alternativních způsobech výuky a výchovy. Vzájemná diskuse a kontakty pak nejlépe povedou k vytvoření stabilní poptávky po alternativním školství v regionu.
3) Nezavrhujeme cestu vytvoření zcela nové školy. Je otázkou osobních preferencí ale i materiálního zajištění, zda by měla tato škola vzniknout jako soukromý subjekt nebo jako další škola zřizovaná městem.

Chcete se k nám přidat? Napište, nebo přijďte na některou z našich akcí.
Nesouhlasíte? Napište, nebo přijďte na některou z našich akcí.

** Rozhodně netvrdíme, že v Klatovech nejsou učitelé, u kterých děti neztrácejí nadšení pro školu. Neexistuje však transparentní možnost jak takového učitele předem objevit a legálně se k němu dostat.
Comments