O Spolku‎ > ‎

Dotazník MŠ

Na začátku školního roku 2014/2015 jsme oslovili rodiče dětí z mateřských škol v Klatovech s dotazníkem. Otázky zjišťovaly, zda-li mají rodiče dostatek informací o alternativních výukových postupech, jestli mají zájem dozvědět se více o inovativních proudech. V neposlední řadě rodiče odpovídali, jestli by chtěli, aby jejich dítě navštěvovalo školu s takovým zaměřením.
 
Dotazník vyplnilo 167 rodin, ve kterých je 42 prvňáčků, kteří nastoupí v následujícím školním roce. (Celkem každý rok nastupuje okolo 300 dětí). Znění dotazníku si můžete prohlédnout v přiloženém PDF.

Nejzajímavější výstupy vyhodnocení dotazníků

  • 90 % rodičů zajímá, či zajímá alespoň okrajově, alternativní školství v souvislosti s jejich dítětem.
  • Pouze méně než 5 % rodičů vnímá vzrůstající trend inovativního školství jako zcela zbytečný.
  • Naopak 60 % rodin je přesvědčeno, že je inovace ve vzdělávání nutná.
  • Mírná většina dotázaných (60%) by umístila své dítě do alternativní školy, pokud by byla v Klatovech dostupná. Celá čtvrtina z nich dokonce i přes to, že uvedla, že toleruje nové proudy ale osobně se drží tradice.
  • Pro 80 % dotázaných je rozhodujícím kritériem celková atmosféra školy, úroveň učitelů a jejich přístup k dětem. Méně než 5 % by vybíralo školu především podle výsledků škol v soutěžích a v přijímacích řízeních na střední školy.
Autorkami znění dotazníku byly magistry Ksenie Legezová, Lýdie Kollrosová a Jana Marcinková Smolová.
Ċ
Spolek Ratolest,
25. 1. 2015 7:31