2017-01-25-edupoint

EDUpoint Klatovy:Role komunikace mezi rodinou a školou

Beseda s Vladimírem Foistem, proběhla 25. 1. 2017. Bylo to pro příchozí příjemné a věříme přínosné setkání. Bývalý ředitel poběžovické základní školy, a další hosté hovořili mimo jiné na témata vytyčená těmito otázkami:

  • Přejí si rodiče pro své děti přesně takovou školu, jakou sami zažili?

  • Má škola strategický plán svého vývoje a směřování?

  • Přijímají rodiče školu za vlastní?

  • Je pro školu na prvním místě dítě?

  • Žádají rodiče školu zaměřenou na výkon?

  • Stojí dnes hodnotová a postojová výchova stejně vysoko jako vědomosti?

  • Nabízí škola spravedlivé prostředí pro všechny děti?

  • Zajímá rodiče osobnost učitele, náplň práce školního psychologa nebo speciálního pedagoga?

  • Dává škola každému dítěti dostatek času, prostoru a pozitivní motivace k co nejlepšímu rozvoji?

  • Mohou rodiče blíže poznat klima školy?

Vstupné 50,–